o nás

Náš príbeh sa začal v roku 2007 v Paríži. Očakávania pred cestou boli veľké. Mali sme sa stretnúť s kamarátmi a zároveň spolužiakmi z Erazmu, ktorí boli vtom čase roztrúsení v rôznych ateliéroch po celom meste. Zároveň sme sa chystali vyhľadať čo najviac vegetačných stien Patricka Blanca. Bol to veľmi intenzívny týždeň. Po návrate domov, očarení a plní dojmov sme sa naplno pustili do vývoja produktu a budovania značky VERTICON…

o produkte

Prvá vegetačná stena (VS) vznikla vo Francúzsku v roku 1987 ako prirodzená reakcia na nedostatok zelene v husto urbanizovanom prostredí. Vegetačné steny sú alternatívnym riešením vertikálnych priestorov ako interiérov, tak i exteriérov…

Stenu je možné zhotoviť v akomkoľvek priestore a akýchkoľvek rozmerov. Najvhodnejším umiestnením VS je oproti oknám, avšak nie priamo v kontakte so slnečným žiarením. Keďže sa jedná o rastliny prevažne tropického pôvodu z podrastov dažďových pralesov, priame slnečné osvetlenie neznášajú. Ideálne svetlo je rozptýlené. V prípade nedostatku svetla je možné VS dosvetlovať umelými zdrojmi s vhodnou vlnovou dĺžkou a spektrálnym zložením blízkym slnečnému žiareniu.

Výber rastlín je závislí od ich schopnosti adaptácie na takýto typ stanovíšť a nárokov na svetlo. Jedným z limitov pri výbere rastlín je ich schopnosť rásť hydroponicky, t.j. bez substrátu v živnom roztoku. Pestovateľské podmienky sú podobné ako pri starostlivosti o bežné izbové rastliny. V prípade VS je starostlivosť ešte o to jednoduchšia, že závlaha a dávkovanie živín je polo alebo plnoautomaticky dávkované do celého systému. Systém vie byť prakticky úplne samostatný bez potreby vonkajšieho zásahu. 1 m2 takejto steny zodpovedá 5 m2 olistenia.

Inštaláciu poloautomatického prevedenia steny s plochou 2m2 je možné zvládnuť v priebehu niekolkých dní. V prípade plnoautomatického závlahového systému je vhodnejšie uvažovať s prívodom vody už v projekčnej fáze. Plnoautomatický systém je možné riešiť aj v jestvujúcich priestoroch, s určitými stavebnými zásahmi, prípadne pripraviť elektroinštaláciu pre potreby doplnkového osvetlenia.

Použitý rastlinný materiál je uchytený na konštrukciu bez použitia zeminy. Integrovaná závlaha zásobuje rastliny vodou a minerálnymi látkami. Nadbytočná voda je zachytávaná nádržou umiestnenou pod stenou a pumpovaná naspäť do systému ponorným čerpadlom. Aby bola zachovaná biodiverzita a odolnosť celého ekosystému voči chorobám, pri každej realizácii je vhodné použiť aspoň 15 druhov rastlín. Celá konštrukcia je odsadená od steny, takže je tu zabezpečená neustála cirkulácia vzduchu. Servis spočíva v strihaní rastlín, kontrole a prečistení zavlažovacieho systému.

 

prečo my

Photography

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ipsum enim, commodo in sapien eget, accumsan maximus metus.

Strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ipsum enim, commodo in sapien eget, accumsan maximus metus.

Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ipsum enim, commodo in sapien eget, accumsan maximus metus.

zatiaľ sme celkovo zazelenali

0
m2

naši klienti

projekty

 

verejné

 

súkromné

office 142, Vajnorská 142, Bratislava, 2018
Čunovo, 2015

kontakt