o nás

Náš príbeh sa začal pred niekoľkými rokmi v Paríži. Očakávania pred cestou boli veľké. Mali sme sa stretnúť s kamarátmi a zároveň spolužiakmi z Erazmu, ktorí boli vtom čase roztrúsení v rôznych ateliéroch po celom meste. Zároveň sme sa chystali vyhľadať čo najviac vegetačných stien Patricka Blanca. Bol to veľmi intenzívny týždeň. Po návrate domov, očarení a plní dojmov sme sa naplno pustili do vývoja produktu a budovania značky VERTICON…

o produkte

Prvá vegetačná stena (VS) – vertikálna záhrada vznikla vo Francúzsku v roku 1986 ako prirodzená reakcia na nedostatok zelene v husto urbanizovanom prostredí. Vegetačné steny sú alternatívnym riešením vertikálnych priestorov ako interiérov, tak i exteriérov…

Stenu je možné zhotoviť v akomkoľvek priestore a akýchkoľvek rozmerov. Najvhodnejším umiestnením VS je oproti oknám, avšak nie priamo v kontakte so slnečným žiarením. Keďže sa jedná o rastliny prevažne tropického pôvodu z podrastov dažďových pralesov, priame slnečné osvetlenie neznášajú. Ideálne svetlo je rozptýlené. V prípade nedostatku svetla je možné VS dosvetlovať umelými zdrojmi s vhodnou vlnovou dĺžkou a spektrálnym zložením blízkym slnečnému žiareniu.

Výber rastlín je závislí od ich schopnosti adaptácie na takýto typ stanovíšť a nárokov na svetlo. Jedným z limitov pri výbere rastlín je ich schopnosť rásť hydroponicky, t.j. bez substrátu v živnom roztoku. Pestovateľské podmienky sú podobné ako pri starostlivosti o bežné izbové rastliny. V prípade VS je starostlivosť ešte o to jednoduchšia, že závlaha a dávkovanie živín je polo alebo plnoautomaticky dávkované do celého systému. Systém vie byť prakticky úplne samostatný bez potreby vonkajšieho zásahu. 1 m2 takejto steny zodpovedá 5 m2 olistenia.

Inštaláciu poloautomatického prevedenia steny s plochou 2m2 je možné zvládnuť v priebehu niekolkých dní. V prípade plnoautomatického závlahového systému je vhodnejšie uvažovať s prívodom vody už v projekčnej fáze. Plnoautomatický systém je možné riešiť aj v jestvujúcich priestoroch, s určitými stavebnými zásahmi, prípadne pripraviť elektroinštaláciu pre potreby doplnkového osvetlenia.

Použitý rastlinný materiál je uchytený na konštrukciu bez použitia zeminy. Integrovaná závlaha zásobuje rastliny vodou a minerálnymi látkami. Nadbytočná voda je zachytávaná nádržou umiestnenou pod stenou a pumpovaná naspäť do systému ponorným čerpadlom. Aby bola zachovaná biodiverzita a odolnosť celého ekosystému voči chorobám, pri každej realizácii je vhodné použiť aspoň 15 druhov rastlín. Celá konštrukcia je odsadená od steny, takže je tu zabezpečená neustála cirkulácia vzduchu. Servis spočíva v strihaní rastlín, kontrole a prečistení zavlažovacieho systému.

 

prečo my

Superorganizmus

ratliny sú navzájom prepojené koreňmi vďaka mykorhíze

Biodiverzita

veľká rozmanitosť druhov zabezpečuje zvýšenú odolnosť rastlín a celkovú stabilitu systému

Recirkulácia

uzavretý systém cirkulácie vody a v nej rozpustených minerálnych látok

Ekonomika

nízke nároky na spotrebu čerpadla, najnovšie LED technológie osvetlenia

Konštrukcia

ľahká konštrucia hrúbky len 6 cm, unikátny systém šitia hydroponických vrstiev

Údržba

nízky interval údržby

zatiaľ sme celkovo zazelenali

0
m2

naši klienti

projekty

 

verejné

 

súkromné

office 142, Vajnorská 142, Bratislava, 2018
Čunovo, 2017

kontakt