Exteriér

Vegetačná stena je vertikálna forma vegetácie uplatnená na fasáde objektu. Môže byť aplikovaná na oporných konštrukciách predsadených pred fasádou alebo formou systémových riešení zelených fasád s automatickou závlahou. 

Galéria

Technické údaje

Vegetačné steny, inak povedané zelené fasády je možné uplatňovať v prípade zámeru zvyšovania podielu vegetácie v lokalite. Ďalším dôvodom je zámer investora, resp. architekta vytvoriť zeleň rozsiahlejšieho formátu a prispieť k zmene mikroklímy mestského prostredia.

Vegetačné fasádne panely nahrádzajú obkladový materiál a sú ukotvené na podkonštrukciu prevetrávanej fasády. Samotný fasádny panel je tvorený hliníkovým rámom o rozmeroch 1x1m z joklového profilu rozmerov 20x20/1,5mm s priečnikom. Na rám je konštrukčne fixovaná PPC platňa o hrúbke 5mm. Kontaktnú vrstvu - finálnu vrstvu tvorí netkaná textília s hydrofilným vláknom. Dve vrstvy netkanej textílie sú prešívané po diagonálach a vzniknuté kosoštvorce tvoria kapsy pre sadenie rastlín. Zároveň nám týmto spôsobom šitia vzniká prirodzený trojuholníkový spon, ktorý vedie k prirodzenému zapojeniu rastlinného spoločenstva (zvyšovanie biodiverzity miest). Rastliny sú hybridne pestované v inertných, ľahčených substrátoch na báze hydropónie, vďaka čomu je celá konštrukcia aj s rastlinami veľmi ľahká. Výber rastlinného spoločenstva je prispôsobovaný každej lokalite. Na 1m2 je vysadených 16ks rastlín (trvalky, drobné kry a liany).

Na zavlažovanie steny sa primárne používa dažďová voda z retenčných nádrží alebo voda sivá – prečistená z ČOV. Stena je následne schopná vodu zadržať a postupne odpariť. Prebytočná voda steká naspäť do retenčnej nádrže, odkiaľ sa opätovne čerpá na vrch steny. Vďaka prečerpávaniu vody v časových intervaloch a v závislosti od počasia sa zo steny stáva energetický chladič, ktorý zabraňuje prehrievaniu objektov a tvorbe tepelných ostrovov a zároveň pohlcuje prach a podporuje lokálnu biodiverzitu.

Ďalšie otázky?