Exteriér

Vegetačné steny, inak povedané zelené fasády, je rozumné uplatňovať v prípade zámeru zvyšovania podielu vegetácie v lokalite, kde nie sú možné alebo sa vyčerpali iné, prirodzenejšie možnosti. Vegetačná stena je vertikálna forma vegetácie uplatnená na fasáde objektu. Môže byť aplikovaná na oporných konštrukciách predsadených pred fasádou alebo formou systémových riešení zelených fasád s automatickou závlahou. 

Technické údaje

Vegetačné steny, inak povedané zelené fasády je rozumné uplatnňovať v prípade zámeru zvyšovania podielu vegetácie v lokalite, kde nie sú možné iné, prirodzenejšie možnosti. Druhým dôvodom je zámer investora, resp. architekta.

Na zavlažovanie steny sa môže použiť dažďová voda z retenčných nádrží alebo voda sivá – prečistená z ČOV. Stena je následne schopná vodu podržať a postupne odpariť. Prebytočná voda steká naspäť do retenčnej nádrže, odkiaľ sa opätovne čerpá na vrch steny. Vďaka prečerpávaniu vody v časových intervaloch a v závislosti od počasia sa zo steny stáva energetický chladič, ktorý zabraňuje prehrievaniu objektov a tvorbe tepelných ostrovov a zároveň pohlcuje prach a podporuje lokálnu biodiverzitu.Ďalšie otázky?