o verticone

o verticone

Prečo VERTICON? Vznikol ako fascinácia rastlinnými spoločenstvami, ich biotopmi v tropických a subtropických pásmach džungle, Rastliny a ich spoločenstvá podprahovo vytvárajú pozitívne emócie. Ich textúry, farby, vône, druhová pestrosť zaujmú človeka a pozitívne ovplyvnia jeho vnímanie.
Toto všetko sme chceli "premietnuť" do vertikál. Pohľad na džunglu pri ktorej sa zatajuje dych. Preto VERTICON.       

Prešli roky vývoja, hľadania vhodných technických riešení. Riešení ktoré budú nenáročné, zároveň splnia požiadavky na bezpečné technické vybavenie dnešnej doby. Uvedomenie si spojitosti s ohľadom na klimatickú zmenu, hľadanie riešenia ktoré prispeje k zlepšeniu mikroklímy mestského prostredia.

Postupne sme získali vlastné know how a momentálne ponúkame produkt ktorý je NÁŠ. Je spojením technologického riešenia a rastlinných spoločenstiev.               

Pri jeho vývoji sme rešpektovali témy ktoré spoločnosťou zaznievajú často. 

Udržateľná architektúra. Ak hovoríme o udržateľnej architektúre, často skloňovanej s predponami “eko”, čo sú mnohokrát značne obmädzené pohľady na šírku problematiky pred ktorou v horizonte desiatok rokov stojíme. Pre zníženie dopadov ľudskej činnosti na životné prostredie, hlavne v mestskom prostredí je potrebná zmena prístupu v navrhovaní a rekonštrukcii stavieb. Nehovoríme o opustení technologického pokroku. Práve naopak. Upozorňujeme v dobe technického rozmachu na zmenu prístupu k mestskému priestoru, prístupu k využívaniu zdrojov, ich recyklácii a o zmene spôsobu života a aj spôsobu vnímania nosných tém spájaných s klimatickou zmenou. 

Klimatická zmena a udržateľná architektúra. Mnoho odborníkov si ju tendenčne spája len so stavbami. Primárne architekti berú do úvahy čo najväčšiu úsporu energií, aplikáciu technológií (kúrenie, rekuperačné jednotky, ai.) a využitie recyklovaných stavebných materiálov. Respektíve budovy navrhované v organických “prírodných” tvaroch bez ohľadu na okolité prostredie a širšie dopady. 

K téme udržateľnej architektúry poznamenáva výstižne v uvednej zo svojich kníh známy český geológ a klimatológ Václav Cílek: “Když řekneme “ekologická” architektura, tak pravděpodobně budeme mít na mysli dvě úplně rozdílné záležitosti - buď stavbu, která bude svými organickými tvary připomínat přírodu, anebo nějaký druh nízkoenergetického či pasivního domu, který bude ve většine připadů vypadat jako obvyklý pravouhlý dům, ale bude obsahovat všechny možné solární panely a tepelná čerpadla. Řekl bych, že v obou případech bude výsledek nepřirozený a tudiž “antiekologický”.

Náš prístup nezastrešujeme témou EKO. Vnímame ho ako spojenie architektúry, technologického pokroku, spoločenstiev rastlín a manažmentu dažďovej vody. Našim zámerom bolo vytvoriť prvok a riešenie ktoré prinesie benefity mestskému prostrediu nielen v energetickej úspore, resp. znižovanie nárokov na energetickú bilanciu budov. Hlavným cieľom je podieľať sa na zlepšovaní mikroklímy v mestskom prostredí, znižovaniu teploty a zvyšovaniu vlhkosti v mestách. Vegetačné fasády spolu s vegetačnými strechami vytvárajú tzv. zelenú infraštruktúru.

Na záver. Kto vlastne za “tým stojí”. Zakladateľom je záhradný a krajinný architekt Michal Polák. Postupne k sebe “pribral” kolegov - oborníkov z rôznych oblastí. Keďže téma vegetačných fasád je veľmi obsiahla a zahŕňa v sebe množstvo disciplín prirodzene časom vznikla potreba túto tému prepojiť s Asociáciou pre vegetačné steny a fasády.