o verticone

o verticone

Prečo VERTICON? Vznikol ako fascinácia rastlinnými spoločenstvami, ich biotopmi v tropických a subtropických pásmach džungle, Rastliny a ich spoločenstvá podprahovo vytvárajú pozitívne emócie. Ich textúry, farby, vône, druhová pestrosť zaujmú človeka a pozitívne ovplyvnia jeho vnímanie.
Toto všetko sme chceli "premietnuť" do vertikál. Pohľad na džunglu pri ktorej sa zatajuje dych. Preto VERTICON      

Prešli roky vývoja, hľadania vhodných technických riešení. Riešení ktoré budú nenáročné, zároveň splnia požiadavky na bezpečné technické vybavenie dnešnej doby. Uvedomenie si spojitosti s ohľadom na klimatickú zmenu, hľadanie riešenia ktoré prispeje k zlepšeniu mikroklímy mestského prostredia.

Postupne sme získali vlastné know how a momentálne ponúkame produkt ktorý je NÁŠ. Je spojením technologického riešenia a rastlinných spoločenstiev.   

"Náš vlastný systém"               

Pri jeho vývoji sme rešpektovali témy ktoré spoločnosťou zaznievajú často. 

Udržateľná architektúra. Ak hovoríme o udržateľnej architektúre, často skloňovanej s predponami “eko”, čo sú mnohokrát značne obmädzené pohľady na šírku problematiky pred ktorou v horizonte desiatok rokov stojíme. Pre zníženie dopadov ľudskej činnosti na životné prostredie, hlavne v mestskom prostredí je potrebná zmena prístupu v navrhovaní a rekonštrukcii stavieb. Nehovoríme o opustení technologického pokroku. Práve naopak. Upozorňujeme v dobe technického rozmachu na zmenu prístupu k mestskému priestoru, prístupu k využívaniu zdrojov, ich recyklácii a o zmene spôsobu života a aj spôsobu vnímania nosných tém spájaných s klimatickou zmenou

Klimatická zmena a udržateľná architektúra, ktorú mnoho odborníkov spája tendenčne len zo stavbami, v čo najväčšej úspore energií, aplikácii technológií (kúrenie, rekuperačné jednotky, ai.) a využitie recyklovaných stavebných materiálov alebo na prvý pohľad prírodných, bez ohľadu na ďalšie dopady a kvlaitu prostredia navôkol. Respektíve budovy navrhované v organických “prírodných” tvaroch. Bez ohľadu na okolité prostredie a širšie dopady. 

K téme udržateľnej architektúry poznamenáva výstižne v uvednej zo svojich kníh známy český geológ a klimatológ Václav Cílek: “Když řekneme “ekologická” architektura, tak pravděpodobně budeme mít na mysli dvě úpně rozdílné záležitosti - buď stavbu, která bude svými organickými tvary připomínat přírodu, anebo nějaký druh nízkoenergetického či pasivního domu, který ve většine připadů vypadat jako obvyklý pravouhlý dům, ale bude obsahovat všechny možné solární panely a tepelná čerpadla. Řekl bych, že v obou případech bude výsledek nepřirozený, a tudiž “antiekologický”.

Náš prístup nezastrešujeme témou EKO. Vnímame ho ako spojenie architektúry, technologického pokroku, spoločenstiev rastlín a manažmenutu dažďovej vody. Zámerom bolo priniesť prvok a riešenie ktoré prinesie benefity mestskému prostrediu nielen v prvej línii akou je energetická úspora, resp. znižovanie nárokov na energetickú bilanciu budov. Ale hlavne v tej druhej, čím sa stáva prežitie človeka a zlepšenie mikroklímy v mestskom prostredí. Znižovanie teploty a zvyšovanie vlhkosti v mestách. Dopĺňanie zelených plôch v rozsiahlejších formátoch ako to doposiaľ umožnuje husto urbanizované prostredie miest. 

Na záver. Kto vlastne za “tým stojí”. Zakladateľom je záhradný a krajinný architekt Michal Polák. Postupne k sebe “pribral” kolegov, oborníkov zaoberajúcich sa trvalkovými spoločenstvami, aktualizáciami technických inteligentných riešení s ohľadom na nosné témy spoločnosti, ktoré sme uviedli vyššie.