Projekcia

Našim zámerom je v rámci projekcie ponúknuť komplexnú a profesionálne spracovanú projektovú dokumentáciu vegetačných stien. V rámci procesu projektovej prípravy, od jeho začiatku, prizývame na spolupráciu všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na procese realizácie. Úzka spolupráca všetkých partnerov vytvára predpoklad pre úspešné finálne dielo v podobe vegetačnej steny. 

Vegetačné steny či už v exteriéri alebo interiéri sú nami navrhovaným a vyvýjaným inovačným produktom panelov. Zabezpečujú nový prístup k tepelnej bilancii budov a zároveň spĺňajú štandardy stavebných prvkov. Panely prechádzajú procesom certifikácie na TSUS. (technický skúšobný ústav stavebný) a sú v procese testovania ETA (Európske technické posúdenie) a vydania ETA certifikácie systému riadenia výroby.

V rámci našej spoločnosti zabezpečujeme

- všetky stupne projektovej dokumentacie (DUR, DSP, DRS)

- projektové súčasti vrátane statiky, zavlažovacieho systému, projektu elektroinštalácií, ai.

- samozrejmosťou je technická podpora pre architektov (konzultácie a projektové podklady vo formate dwg)

- všetky projektové časti sú spracovávané odborne spôsobilými osobami s príslušnými autorizáciami