Interiérové riešenia

Nie je interiér ako interiér. Každý má svoje špecifiká a preto sa snažíme nastaviť sortiment rastlín ako spoločenstvo.

Podkonštrukcia je fixovaná do nosnej steny a je tvorená z pozinkovaných cd profilov na ktoré sú fixované PPC platne o hrúbke 5mm. Medzi nosnou stenou a vegetačnou stenou tak vzniká približne 3cm veľká prevetrávacia špára. Vegetačná stena nie je v priamom kontakte s nosnou stenou a tým je nosná stena chránená pred vlhkosťou. Finálnu vrstvu tvorí netkaná textília s hydrofilným vláknom. Dve vrstvy netkanej textílie sú prešívané po diagonálach a vzniknuté kosoštvorce tvoria kapsy pre sadenie rastlín. Zároveň nám týmto spôsobom šitia vzniká prirodzený trojuholníkový spon, ktorý vedie k prirodzenému zapojeniu rastlinného spoločenstva. Rastliny sú hybridne pestované v inertných, ľahčených substrátoch na báze hydropónie, vďaka čomu je celá konštrukcia aj s rastlinami veľmi ľahká (približne 30kg/m2). Výber rastlinného spoločenstva je prispôsobovaný každému interiéru.. Na 1m2 je vysadených 25ks interiérových rastlín.