Exteriérové riešenia

Vegetačné fasádne panely sú unikátnym systémom prevetrávaných fasád. Prinášajú absolútne inovatívny prístup k ochladzovaniu budov v letných mesiacoch. 

Použitie vertikálnej vegetačnej vrstvy priaznivo pôsobí z hľadiska hygienickej funkcie a to najmä pohlcovaním CO2, pevných prachových častíc z okolia a v neposlednom rade tlmenie hluku v prehustenom urbanizovanom prostredí. Tým sme vytvorili významne nový inovatívny produkt na trhu. Produkt opätovne využíva dažďové vody, čím podporuje zadržiavanie a opätovné vyparovanie vody v území zrážok. Zeleň zvyšuje biodiverzitu miest, zároveň zvyšuje atraktivitu mestského prostredia a v prípade vertikálnej zelene na fasádach dochádza k estetickému pôsobeniu zelene na obyvateľov aj v úzkych uliciach.

Vegetačné fasádne panely nahrádzajú obkladový materiál a sú ukotvené na podkonštrukciu prevetrávanej fasády. Samotný fasádny panel je tvorený hliníkovým rámom o rozmeroch 1x1m z joklového profilu rozmerov 20x20/1,5mm s priečnikom. Na rám je konštrukčne fixovaná PPC platňa o hrúbke 5mm. Kontaktnú vrstvu - finálnu vrstvu tvorí netkaná textília s hydrofilným vláknom. Dve vrstvy netkanej textílie sú prešívané po diagonálach a vzniknuté kosoštvorce tvoria kapsy pre sadenie rastlín. Zároveň nám týmto spôsobom šitia vzniká prirodzený trojuholníkový spon, ktorý vedie k prirodzenému zapojeniu rastlinného spoločenstva (zvyšovanie biodiverzity miest). Rastliny sú hybridne pestované v inertných, ľahčených substrátoch na báze hydropónie, vďaka čomu je celá konštrukcia aj s rastlinami veľmi ľahká. Výber rastlinného spoločenstva je prispôsobovaný každej lokalite. Na 1m2 je vysadených 16ks rastlín (trvalky, drobné kry a liany).

Inovatívny prínos produktu je aj z hľadiska použitia vlastnej novo-vyvinutej textílie VERTtex s pridaným hydrofilným vláknom, ako aj úplne nového inovatívneho použitia poslednej vegetačnej vrstvy - trvalkových zmesí vytváraných priamo pre územia SR v závislosti od nadmorskej výšky a orientácie voči svetovým stranám.

Pridaním vegetačných fasádnych panelov sa predsadené (odvetrávané) fasády stávajú prospešným prvkom nielen pre samotnú budovu ale aj pre mestské prostredie, v ktorom dochádza k ochladzovaniu na základe pravidelného zalievania zelene zachytenou dažďovou vodou. Tým sa mení celá mikroklíma v danom mieste/ulici, čo priaznivo ovplyvňuje kvalitu života jej obyvateľov (zahraničné štúdie a výskumy).

Vegetačné fasádne panely sú zalievané celoročne (hybridný spôsob pestovania rastlín), resp. pokiaľ teploty stúpnu nad bod mrazu, teda nad 0°C. Proces zalievania prispieva k ochladzovaniu vzduchu v letných mesiacoch a k vyrovnávaniu teplôt v zimných mesiacoch, čím nedochádza k priamemu pôsobeniu mrazov na skladbu fasády. Týmto sa podporuje opätovné využívanie dažďových vôd v území a prispieva sa k pozitívnemu manažmentu dažďových vôd v území miest.