Exterier

Obliekame budovy do zelene

Vegetačné fasády ako jedna z foriem vertikálnej zelene sú jedinečným spojením stavby, rastlín a manažmentu dažďovej vody. Predstavujú pozdvihnutie architektúry na novú úroveň, kde sa zeleň a stavba spájajú v jeden celok.

Interier

Dotyk tropickej prírody

Ľudia trávia viac ako 80% času v interiéri. Vegetačné steny ponúkajú možnosť ako priniesť prírodu do blízkosti človeka. Prepájajú interiérové prvky, dopľňajú ich a vytvárajú prirodzenú zelenú súčasť priaznivo pôsobiacu na psychiku človeka.

Partneri